Bachelor utdanningen / PGA Professional

Utdanningen er rettet mot deg som har spesifikk interesse for idrett og som ønsker å jobbe med læring og prestasjonsutvikling hos enkeltindivider og/eller grupper i idretten.

Studiet byr på stor variasjon i fagsammensetning, med tett kobling mellom teori og praksis.

Med en bachelor, spesialisering i trenerrollen vil du få stor dybde og spesialisering innen: pedagogikk, psykologi, Trening og ernæringslære, idrettssosiologi anatomi, fysiologi , biomekanikk, organisering, ledelse og folkehelse.

Sivert Sende Skotvold
Sivert Sende Skotvold

Trenerutvikler

Samfunnet har behov for idrettsledere og trenere med god kompetanse på trening og tilrettelegging av idrett for mennesker i alle aldre. Fullført treårig studium gir rett til tittelen bachelor i idrett - spesialisering i trenerrollen, og kvalifiserer blant annet for oppgaver som:

  • Trener på ulike alders- og prestasjonsnivå i idretten
  • Det er også mulig å arbeide som:
  • Trenerutvikler eller trenerveileder
  • Idrettskonsulent
  • Idrettspedagog
  • Koordinator, trener og sportssjef på programfag idrett/skoler med toppidrettsfag
  • Koordinator og veileder i Norges idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komité og særforbundene
  • Sportslig og daglig leder

Med påfølgende praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kvalifiserer studiet for arbeid som kroppsøvings- og idrettslærer.

Fullført og bestått studium kan gi grunnlag for opptak til masterstudier ved Høgskolen i Innlandet, og masterstudier i idrettsvitenskap ved andre institusjoner i inn- og utland. Ved Høgskolen i Innlandet kan du fortsette på master i folkehelsevitenskapmaster i idrettsfysiologi og master i kroppsøving og idrettsfag. Den organiserte idretten har behov for kvalifiserte trenere som kan skape grunnlag for aktive liv. Samtidig er det et ønske om stadig fornyelse og utvikling av prestasjoner i toppidretten.

Første studieår gir deg grunnleggende praktisk og teoretisk kunnskap innen idrett. I andre og tredje studieår fordyper du deg innen en valgt idrett. Du får dermed praksis som trener i din idrett gjennom tre år.

Studiet vil også være tilgjengelig som desentralisert der man tar det samlingsbasert over 4 år.

Studiet gir 180 studiepoeng

Mer informasjon og mulighet for påmelding finnes på Høgskolen i Innlandets nettsider.

Til toppen