Trener 1

Trener 1 er første nivå i trenerløypa.

INVITASJON TIL TRENER 1-KURS Regionale tilbud – mange muligheter i 2024 

Trener 1 er starten for alle som ønsker å påbegynne en trenerutdanning og bli frivillig trener i klubben. For å oppnå mange klubbers mål om en enda bedre ivaretakelse av egne medlemmer, trenger vi flere og bedre trenere på alle nivåer. I fremtidens golfklubb arbeider profesjonelle og frivillige hånd i hånd, og ivaretakelse står sterkt i fokus. Trener 1 kurset har fokus på innlæring og deltakelse.

Klikk her for påmelding

Påmeldingsfrist: 

Først til mølla!

Målet med utdanningen er å gjøre treneren i stand til å: 

 • Legge til rette aktivitet for barn, ungdom og nybegynnere i samarbeid med trenerteam og hovedtrener.  
 • Utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for barn, ungdom og nybegynnere, og ivareta den enkeltes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.
 • Lære bort grunnleggende tekniske ferdigheter.

Kurssteder 2024:

Sted Samling 1 Samling 2
Stavanger GK 12.-14. April - Gjennomført 7.-8. september
Byneset GK 10.-12. Mai - Gjennomført 28.-29. september
Asker GK 24.-26. mai 7.-8. september
Romerike GK 31.mai. -2. juni 28.-29. September
Grenland & Omeng GK 7.-9. juni 31. august - 1. september 
Elverum GK 
(Tilrettelagt)
17. -19. juni
(NB! ukedager)

17.-18. september
(NB! ukedager)

Hafjell GK (Ungdomsdriven) NA 13.-15. august (NB! ukedager)

 

Deltakere

Åpent for voksne og ungdom, minimum 15 år. Maksimalt 25 deltakere, og det er førstemann til mølla som gjelder. Ungdom i alderen 15-19 år anbefales å delta på UNGDOMSDRIVEN (T1 + Lederkurs for ungdom). NB! To regionale T1-samlinger + kun én sentral samling i august på Hafjell Golf (NGF arrangerer felles buss tur/retur fra Oslo).

Program Trener 1

 • 45 timer med kurslærer, to samlinger og 45 timer praksis i egen klubb.
 • I tillegg inkluderer programmet e-læringsmoduler som omfatter Regelkurs level 1, Trenerattesten, Trenerrollen, Barneidrettens verdigrunnlag, aldersrelatert trening og Sportslig plan, samt en avsluttende kunnskapsprøve

Autorisasjon

 • Det er nødvendig å oppfylle de fastsatte kunnskaps- og kompetansekravene og delta på minimum 80 % av undervisningen

Kursavgift:

 • 6500,- pr deltaker. Prisen inkluderer undervisning, kursmateriell og lunsj.
 • Reise, kost og losji dekkes av den enkelte deltaker/klubb.
 • Påmeldingen blir registrert ved betaling. (Førstemann til mølla).

Jenter/kvinner oppfordres sterkt til å søke Trener 1 – det kan også være rimelig (gratis)!

Ungdom i alderen 15–19 år oppfordres til å søke UNGDOMSDRIVEN med redusert kursavgift, med mulighet for refusjon tilsvarende kursavgiften for både gutter og jenter. Mer informasjon her:

Jente- og Kvinnegolf - Golfforbundet 

Målgruppe:

 • Personer med interesse for tilrettelegging av aktivitet for barn, unge og nybegynnere.

Mål:

 • Kunne legge til rette aktivitet for barn, unge og nybegynnere i samarbeid med trenerteamet og hovedtreneren i klubben.
 • Kunne legge til rette for et trygt, spennende og godt sosialt miljø og ivareta den enkeltes behov.
 • Utvikle utøverens fysiske, psykiske og sosiale egenskaper
 • Kunne lære bort grunnleggende tekniske ferdigheter.

Trener for:

 • Nybegynnere generelt, ekstra fokus på barn og ungdom

Eksempel på aktivitet:

 • Barn og golf
 • Bistå hovedtrener (PGA pro) med nybegynneropplæring
 • Bistå klubbtrening for høy hcp'ere
 • Bidra på VTG kurs
 • Fadderrunder etc.
Svein Erik Hansen
Svein Erik Hansen

Trenerutvikler

Til toppen