Trener 1 er første nivå i trenerløypa. Fokus er på innlæring og deltakelse. Trener 1 er starten for alle som ønsker å påbegynne en trenerutdanning og bli frivillig trener i klubben.

Målgruppe:

 • Personer med interesse for tilrettelegging av aktivitet for barn, unge og nybegynnere.

Mål:

 • Kunne legge til rette aktivitet for barn, unge og nybegynnere i samarbeid med trenerteamet og hovedtreneren i klubben.
 • Kunne legge til rette for et trygt, spennende og godt sosialt miljø og ivareta den enkeltes behov.
 • Utvikle utøverens fysiske, psykiske og sosiale egenskaper
 • Kunne lære bort grunnleggende tekniske ferdigheter.

Trener for:

 • Nybegynnere generelt, ekstra fokus på barn og ungdom

Eksempel på aktivitet:

 • Barn og golf
 • Bistå hovedtrener (PGA pro) med nybegynneropplæring
 • Bistå klubbtrening for høy hcp'ere
 • Bidra på VTG kurs
 • Fadderrunder etc.
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club