Trener 3 / PGA Coach

Påmelding til Trener 3 / PGA Coach - kullet 2024/2025 er åpnet

Vegard Andreas Haugen
Vegard Andreas Haugen

Trenerutviklingsansvarlig

Påmelding Trener 3/ PGA Coach 2024/2025
Søknadsfrist: 15.november 2023.

Har du fullført og godkjent Trener 2 og har tilgang til praksis med dagens og eller morgensdagens toppidrettsutøvere da er dette studiet midt i blinken for deg!

Datoer for samlinger 2024/2025

Fellesidrettslig (INN):
Samling 1: Uke 7- 2024: 16-17. februar (18. feb Golf/INN)
Samling 4: Uke 37- 2024: 13-15. september (15. sept. Golf/EGK)
Samling 5: Uke 6- 2025: 8-9. februar (7. feb. Golf/Elverum)

Idrettsspesifikt (Golf):
Samling 2: Uke 11- 2024: 15-17. mars 
Samling 3: Uke 34- 2024: 23-25. august
Samling 6: Uke 12- 2025: 21-23. mars

Høgskolen i Innlandet har sammen med Norges Golfforbund, Norges Skiforbund, Norges Svømmeforbund, Norges Friidrettsforbund og Norges Bandyforbund utarbeidet et unikt tilbud, der det beste fra trenerutdanningen til fem særforbund og høgskolen er samlet til en felles plattform for å utvikle deg til en best mulig trener i din idrett!

Trenerutdanningen er nett- og samlingsbasert, og gjelder for særidrettene golf, svømming, friidrett, bandy, innebandy.

Trener 3 er ett studie med fokus på utvikling og prestasjon, og er rettet mot trenere som har ambisjoner om å trene morgendagens toppidrettsutøvere. Studiet bygger videre på Trener 2, og krever at du har pågående relevant trenerpraksis.

Studiet går på deltid over ca. 18. mnd., og har et omfang på 20 studiepoeng. Totalt vil det være 6 samlinger for golfen, hvor samling 1, 4 og 5 vil være fellessidrettslige samlinger på Terningen Arena i Elverum. Samling 2, 3 og 6 vil være særidrettslige (golf) samlinger.

NB! Trener 3 har oppstart annethvert år, partall.

Fullført Trener 3 gir tittelen / status: 
PGA Coach / Trener 3

Målgruppe:
Personer med godkjent Trener 2 som har tilgang til praksis med dagens og eller morgensdagens toppidrettsutøvere i studieperioden. Ved spørsmål ta kontakt med NGF.

Mål:
Være i stand til å analysere, reflektere og benytte praksis og benytte praksis og teori som er relevant for optimal prestasjonsutvikling for morgendagens toppidrettsutøvere.

Trener for:
Barn, ungdom og voksne – alle nivåer

Eksempel på aktivitet:
- Barn og golf.
- Juniortreninger.
- Gjennomføre på VTG kurs.
- Gjennomføre nybegynneropplæring.
- Holde klubbtrening for klubbens medlemmer.
- Holde treninger for prestasjonsspillere/ grupper.
- Leksjoner, individ og gruppe. Fra nybegynner til elite.

Mer informasjon og påmelding finnes på Høgskolen i innlandets nettsider

Kontaktperson i NGF: Vegard Andreas Haugen vegardandreas.haugen@golfforbundet.no

Kontaktperson PGA of Norway: Trond Baardseng trond.baardseng@pganorway.no

Til toppen