Trenerattesten

Barn og unge skal oppleve idrettsglede i et trygt miljø. Trenerattesten gir deg et godt utgangspunkt for å lykkes som trener, slik at utøverne møter et mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb.

Trenerattesten tar deg gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til deg som trener, og kommer i tre versjoner – én for trenere i barneidretten 0-12 år, én for trenere i ungdomsidretten 13-19 år og én for trenere i voksenidrett.

Når du har fullført Trenerattesten blir kompetansen synlig på din idretts-CV, og du får tilgang til fagstoff og tips fra noen av Norges beste trenere og utøvere.

Kanskje blir du en enda bedre trener for utøverne dine?

Hva er trenerattesten?

Trenerattesten er en enkel og digital gjennomgang av de viktigste oppgavene til en trener i norsk idrett. Trenerattesten tar ca 20 minutter og når du har gjennomført dette får du tilgang til en plattform hvor du kan hente ut mer kunnskap om det å være trener.

Trenerattesten er obligatorisk for alle trenere. Det er fra 2021 en obligatorisk forkunnskap til trenerutdanningen i norsk golf, men trenere som er utdannet før 2021 må også ta trenerattesten.

Link til NIFs temaside Trener, hvor du finner mer informasjon om Trenerattesten og brukerveiledning for idrettslaget.

Ta trenerattesten her!

Vegard Andreas Haugen
Vegard Andreas Haugen

Trenerutviklingsansvarlig

Svein Erik Hansen
Svein Erik Hansen

Trenerutvikler

Til toppen