Barn og unge skal oppleve idrettsglede i et trygt miljø. Trenerattesten gir deg et godt utgangspunkt for å lykkes som trener, slik at utøverne møter et mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb.

Trenerattesten tar deg gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til deg som trener, og kommer i to versjoner – én for trenere i barneidretten 0-12 år og én for trenere i ungdomsidretten 13-19 år.

Når du har fullført Trenerattesten blir kompetansen synlig på din idretts-CV, og du får tilgang til fagstoff og tips fra noen av Norges beste trenere og utøvere.

Kanskje blir du en enda bedre trener for utøverne dine?

Hva er trenerattesten?

Dette er en digital gjennomgang av de viktigste oppgavene til en trener i norsk idrett. Trenerattesten tar ca 20 minutter og når du har gjennomført dette får du tilgang til en plattform hvor du kan hente ut mer kunnskap om det å være trener.

Dette er obligatorisk forkunnskap til trenerutdanningen i Norsk golf fra og med 2021 og vi oppfordrer alle eksisterende trenere til å ta trenerattesten.

Ta trenerattesten her!

Kontakt

Vegard Andreas Haugen

Trenerutviklingsansvarlig 952 79 869 e-post

Svein Erik Hansen

Trenerutvikler 918 09 531 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club