Trenerutdanningen i Norsk golf / Trenerløypa

Golf Norge trenger flere og bedre trenere på alle nivå!

Trenerutdanningen legger til rette for å utvikle de beste golftrenerne i landet. Du vil dra nytte av den unike kompetansen som PGA of Norway (PGA) og Norges Golfforbund (NGF) har opparbeidet seg igjennom mange år

Gjennom rammeverkene til Norges idrettsforbund (NIF) og Confederation of Professional golf (CPG) har NGF og PGA revidert trenerutdanningen med virkning fra 2021.

NGF og PGA har lagt til rette for at det skal finnes flere veier å gå om man ønsker å bli golftrener.

Vegard Andreas Haugen
Vegard Andreas Haugen

Trenerutviklingsansvarlig

Gjennom trenerløypa til NIF starter alle på samme nivå og velger selv hvor langt de vil ta utdanningen.

  • Fullført Trener 3 gir tittelen/status: PGA Coach/ Trener 3
  • Bachelor i idrett - spesialisering i trenerrollen på INN og fullført Trener 3 gir tittelen/status: PGA Professional/ Trener 3.

Ved å dele opp i to PGA-kategorier gir vi muligheten til de som ønsker å fordype seg i trenerrollen gjennom bacheloren spesialisering i trenerrollen via INN og i tillegg ta den samlingsbaserte trenerutdanningen i Norsk golf; Trener 1 til og med Trener 3 ende opp med en PGA Professional tittel:

De som ikke har mulighet eller ønske om ta denne bachelorgraden kan gjennomføre Trener 1 til og med Trener 3 og tilegne seg en PGA Coach tittel.

Vi har sikret at uansett hvilken vei du går skal du med stolthet bære Trener 3 og PGA tittelen.

  • Trener 1 og trener 2 har oppstart og gjennomføres hvert år.
  • Trener 3/ PGA Coach har oppstart annethvert år, (partall). 

Trenerløypa, Norges idrettsforbund

Trenerløypa består av fire nivå. På hvert nivå ligger det en struktur for grunnutdanning og etterutdanning (EtU). Gjennom rammeverket kan en trener utvikle seg i et livslangt læringsperspektiv på det nivå treneren ønsker. 

Trenerløypa bidrar til:

  • Høyere trenerstatus
  • Flere kvalifiserte trenere på alle nivå
  • Bedre aktivitetstilbud i klubber og lag
  • Kvalitetsheving for norsk idrett
  • Muligheter for å kvalifisere trenere internasjonalt
  • Muligheter for et kompetansegivende samarbeid med høgskolene

Trenerløypa erstatter Trenerstigen fra 1994.

Til toppen