Øvelse gjør mester! Dette gjelder i høyeste grad for å bli en god golfdommer.

Som dommeraspirant er du sammen med dommere i turneringer og blir kjent med hva en golfdommer gjør i en turnering. Du er tett på dommernes regelveiledninger og regelavgjørelser og vil lære mye, både teoretisk og praktisk. Du må være med i minimum to turneringer, men det anbefales å være med i flere.

Når NGF har utarbeidet dommeroppsettet (alle turneringer med dommere oppnevnt av NGF) får du tilsendt dette og kan velge hvilke turneringer du ønsker å være med i.

Dommeroppsettet får du tilsendt medio april. Du får ikke dekket noen kostnader i forbindelse med oppdrag som dommeraspirant, så det mest naturlige er derfor å være med i turneringer i nærheten av bosted, eller andre steder du oppholder deg. 

Dokumenter

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club