NGFs kurstilbud er bygget opp av ønsker og behov fra klubbene og av temaer som forbundet mener er viktige for å videreutvikle golfidretten i Norge.

SÅ NÆR KLUBBEN SOM MULIG

Ambisjonen er at gjennomføring av all utdanning skal skje i, eller så nær klubben som mulig. Et trygt og velkjent nærmiljø gir de beste forutsetninger for å eksperimentere og lære nytt. Utdanning i nærmiljøet gir mulighet for flere til å involvere seg, noe som gir bedre forutsetninger for sammen å skape utvikling. Samtidig prøver vi å holde kostnadene for klubben nede.

Kurs og opplæring tilbys lokalt, regionalt og i noen tilfeller kun sentralt avhengig av tema, interesse og behov.

NETTBASERT UTDANNING

NGF fortsetter satsingen på å gjøre mer informasjon og opplæring tilgjengelig gjennom nettbasert utdanning; e-læring, streaming og webinarer. Det finnes allerede et antall e-læringsmoduler som vi oppfordrer flest mulig i klubben til å gjennomgå – både personer som allerede har verv i klubben og også medlemmer som har interesse av å lære mer om ulike temaer. NGF anbefaler derfor klubben å synliggjøre på egne nettsider / i nyhetsbrev hvilke tilbud og muligheter som finnes.

Jo flere i klubben som har kjennskap til og kompetanse om ulike temaer, desto bedre er det. Gjennom økt kompetanse og engasjement innen alle områder vil klubben stå sterkere når det gjelder å rekruttere, ivareta og utvikle flere og bedre spillere. Vi tror også at personer som får relevant opplæring og har den rette kompetansen, vil gjøre en god jobb over lengre tid i klubben sin.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club