NGFs kurstilbud er bygget opp av ønsker og behov fra klubbene og av temaer som forbundet mener er viktige for å videreutvikle golfidretten i Norge.

Her finner du NGFs kurs og møtekalender.

SÅ NÆR KLUBBEN SOM MULIG

Ambisjonen er at gjennomføring av all utdanning skal skje i, eller så nær klubben som mulig. Et trygt og velkjent nærmiljø gir de beste forutsetninger for å eksperimentere og lære nytt. Utdanning i nærmiljøet gir mulighet for flere til å involvere seg, noe som gir bedre forutsetninger for sammen å skape utvikling. Samtidig prøver vi å holde kostnadene for klubben nede.

Kurs og opplæring tilbys lokalt, regionalt og i noen tilfeller kun sentralt avhengig av tema, interesse og behov.

NETTBASERT UTDANNING

NGF fortsetter satsingen på å gjøre mer informasjon og opplæring tilgjengelig gjennom nettbasert utdanning; e-læring, streaming og webinarer. Det finnes allerede et antall e-læringsmoduler som vi oppfordrer flest mulig i klubben til å gjennomgå – både personer som allerede har verv i klubben og også medlemmer som har interesse av å lære mer om ulike temaer. NGF anbefaler derfor klubben å synliggjøre på egne nettsider / i nyhetsbrev hvilke tilbud og muligheter som finnes.

Jo flere i klubben som har kjennskap til og kompetanse om ulike temaer, desto bedre er det. Gjennom økt kompetanse og engasjement innen alle områder vil klubben stå sterkere når det gjelder å rekruttere, ivareta og utvikle flere og bedre spillere. Vi tror også at personer som får relevant opplæring og har den rette kompetansen, vil gjøre en god jobb over lengre tid i klubben sin.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club