Trener 1 er første nivå i trenerløypa. Fokus er på innlæring og deltakelse. Trener 1 er starten for alle som ønsker å påbegynne en trenerutdanning og bli frivillig trener i klubben.

Målgruppen er nybegynnere på barne-, ungdom og voksennivå. På Trener 1 legges en plattform for trenerens basiskunnskaper og utøvernes basisferdigheter.

NB: All påmelding må skje gjennom klubb.

Invitasjon og link til påmelding ligger vedlagt.

Grunnleggende idrettsfaglig kompetanse

 • Ha kunnskap om treningsplanlegging
 • Forstå, forklare og vise de grunnleggende ferdighetene i golf, GOBBS
 • Kunne bruke metodisk progresjon av grunnleggende ferdigheter, NXT LVL (treningskortene)
 • Ha forståelse for praktiske konsekvenser av menneskets vekst og utvikling
 • Ha kunnskap om funksjonell anatomi, fysiologi og biomekanikk relatert til golf
 • Kunne ivareta sikkerhet under trening og kjenne til de viktigste prinsippene for forebygging av idrettsskader.

Grunnleggende pedagogisk kompetanse

 • Være et godt forbilde og skape trygghet og trivsel for utøverne
 • Bli kjent med coaching som strategi
 • Være i stand til å gi konstruktiv veiledning til utøverne
 • Kunne kommunisere med forskjellige målgrupper
 • Kunne tilpasse øvelser for forskjellige målgrupper
 • Være i stand til å anvende grunnleggende pedagogiske prinsipper
 • Kunne lage mål og handlingsplaner
 • Kunne vurdere egen trenerrolle med hjelp av X-modellen

Grunnleggende organisatorisk kompetanse

 • Ha kjennskap til organisasjonsleddene i norsk idrett
 • Kjenne idrettens viktigste retningslinjer
 • Kjenne idrettens verdigrunnlag
 • Følge opp idrettens barnerettigheter og bestemmelser
 • Kjenne golfens strukturer
 • Kjenne NGFs virksomhetsplan
 • Være klar over ansvaret som trener i forhold til klubb, utøvere, andre trenere og foreldre.

 

Kontakt

Svein Erik Hansen

Idrettsutvikler 918 09 531 e-post

Dokumenter

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club