I golf er hver enkelt spiller sin egen dommer. Derfor er det ekstra viktig at den enkelte spiller kjenner reglene.

Skal spillet ha mening, må vi i turneringer og handicaptellende runder følge de samme reglene. Golfreglene stammer fra 1700-tallet og reguleres av Royal and Ancient Golf Club i St Andrews i Skottland og the United States Golf Association i USA i samarbeid. De samme reglene gjelder over hele verden.

Alle golfklubber bør ha sine egne dommere. Gjennom å utdanne dommere, vil vi bidra til at den generelle kjennskapen til golfreglene i Norge øker.

Å være dommer betyr at du er godt kjent med golfreglene og hvordan de brukes under spill, og at du kan veilede andre spillere på en slik måte at regelbrudd unngås. Det er en fordel at du har egen erfaring med turneringsspill. Det vil hjelpe deg til lettere å forstå din oppgave.

Dommerutdanningen

Vet du at du kan bli dommer i løpet av en sesong?

For å starte på dommerutdanningen, må du ha gjennomgått NGFs e-læringskurs «Bli kjent med regelboken», alternativt NGFs Regelkurs (1 dag). Dommerutdanningen består deretter av et 2-dagers kurs om våren, som oftest også med praktisk regelgjennomgang på en golfbane, aspirantoppdrag i sesongen sammen med erfarne dommere og et 2-dagers kurs om høsten. På dommerkurset lærer vi mer om golfreglene og om vår rolle som dommere på banen. Etter gjennomført dommerkurs kan du ta dommertesen, en test som gjennomføres annenhver høst, neste gang i 2018.

Er du interessert? Sjekk om klubben din trenger dommere og er interessert i at du utdanner deg. Det er viktig at du etter kurset får praktisert det du har lært!

Les også mer om e-læringskurset Bli kjent med regelboken som er obligatorisk for å kunne melde seg på dommerkurs.

Dommeren kan

  • bidra i klubbens arbeid med opplæring av nybegynnere
  • holde oppfriskningskvelder for de litt viderekomne og etablerte spillerne
  • fungere som veileder og dommer i klubbens egne turneringer
  • bidra i klubbens turneringskomité
  • utdanne seg videre for å kunne fungere som dommer og regelekspert regionalt og nasjonalt

 

Dokumenter

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club