Kurset passer for styreleder, styremedlemmer i klubb, daglig ledere.

Har klubben ansatte, eller vurderer klubben å foreta en ansettelse?
Dette kurset vil gi en grunnleggende innføring i ansvaret styret i idrettslaget har som arbeidsgiver. Styret i idrettslaget har også et ansvar for de frivillige som bidrar og deltar i dugnader selv om de ikke er arbeidstakere.

Kurset omfatter styrets rolle, arbeidstaker- og arbeidsgiver begrepet, rettigheter og plikter i arbeidsforholdet, ansettelsesprosessen, arbeidsavtalen, arbeidstid-ferieavvikling-permisjon-sykefravær, skatt-pensjon-forsikringer, oppfølging av ansatte, avvikling av arbeidsforholdet, HMS-ansvar, varsling og personvern.

Klikk på linken
Kurset finner du under Klubbutvikling. Kurset er gratis.
Til orientering: Kurset er generelt og gjelder for alle klubber og idrettslag i Norge.

SLIK FÅR DU TILGANG TIL KURSET
Del 1: Dette kurset bruker Min idrett for innlogging. Har du ikke brukerkonto på Min idrett, må du lage en. Her finner du veiledning for opprettelse av ny bruker.
Husk å registrere deg med Norges Golfforbund.
Del 2: Få tilgang til kurset etter at du har opprettet bruker på Min idrett.
1. Gå til https://ekurs.nif.no/.
2. Trykk på "Logg inn" (øverst til høyre).
3. Oppgi brukernavn og passord fra Min idrett.
4. Når du er innlogget, trykk på Særforbund og velg Norges Golfforbund (ligger i toppmenyen).
5. Velg «Klubbutvikling» og deretter «Idretten som arbeidsgiver».
6. Trykk på knappen "Meld meg på" nederst på siden.

Dokumenter

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club