En årsak til at NGF satser såpass sterkt på utdanning av daglige ledere, er at vi tror på betydningen av at vi som ønsker å skape større oppslutning om den samme aktiviteten bør opptre noe i nærheten av et konsern. At andre golfklubber ikke først og fremst oppfattes som konkurrenter, men at det er mer naturlig å se på dem som allierte. I et slikt bilde vil det være en fordel om vi, enten vi jobber lokalt eller sentralt, har en felles verktøykasse som letter kommunikasjonen, gjør god ledelse mulig og der vi deler kunnskap og erfaring samt jobber for en kontinuerlig utvikling.

Disse er påmeldt:

  • Ragnar Gåseby, Drammen GK
  • Robert Hansen, Bjaavann GK
  • Frode Scheie, Grønmo GK
  • Line Berg, Skjeberg GK
  • André Jåtog, Bærum GK
  • Stig Mellerud, Holtsmark GK
  • Gavin Hinds, Haugaland GK/Sveio Golfpark
  • Vanja Snørteland, Sandefjord GK
  • Julie Wahlqvist, Soon Golf AS
  • Benedikte B. Grøtvedt, NGF
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club