Årshjulet, Golfstrømmen, Tilskuddsportalen Cross Wall og Klubbveilederen

Oppgavene til daglige ledere og ansatte i golfklubbene er mange og varierte. Temasamlingen gir en innføring i bruk av ulike verktøy for å gjøre driften av klubben enklere og bedre. Dette er verktøy som Årshjulet, Golfstrømmen, Tilskuddsportalen Cross Wall og Klubbveilederen.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club