Høgskolen i Innlandet, Norges Golfforbund og PGA of Norway tilbyr golftrenerutdanning.

Vil du skaffe deg en trenerutdanning i golf som også gir en bachelorgrad i idrett, og samtidig bli en del av det miljøet som skal utvikle fremtidens golfidrett i Norge og Skandinavia?

Norges Golfforbund og PGA of Norway tilbyr i samarbeid med Høgskolen i Innlandet en revolusjonerende golftrener-utdanning. Høsten 2013 startet det første kullet av den treårige bachelorutdanningen som skal skape en ny generasjon golftrenere med solide akademiske og praktiske røtter i tillegg til å utvikle studenten som menneske, golfspiller, trener og leder.

OM UTDANNINGEN
Utdannelsen baserer seg på Høgskolen i Innlandets Bachelorprogram i idrett/spesialisering i trenerrollen med golf som fordypningsidrett.

Studiets omfang er 180STP fordelt over tre år, hvilket samsvarer med et fulltidsstudium. Studiet kvalifiserer til lån og stipender fra Statens Lånekasse. Norges Golfforbund og PGA of Norway er ansvarlige for å levere den golfspesifikke delen av studiet som i sum er ca.1/3 av utdannelsen.

Godkjent eksamen kvalifiserer til en Bachelorgrad fra Høgskolen i Innlandet og en Trener 3 godkjenning fra Norges Golfforbund/Norges Idrettsforbund. I tillegg en internasjonal PGA Club professional-tittel fra PGA of Norway. PGA-tittelen krever en utvidet trenerpraksis tilsvarende 300 timer/år samt at studenten i tillegg oppfyller andre krav fra PGA of Europe.

Mer informasjon finner du i brosjyren vedlagt til høyre.

LØNNSNIVÅER
Som i alle bransjer kan lønnsforskjeller variere mye. Det er derfor vanskelig å gi noen konkrete tall på lønnsnivåer. Derfor beskrives dette sett ut fra et generelt perspektiv. Nyutdannede golftrenere tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet. Inngangslønn for nyutdannet golftrener ansatt i 100% stilling, tilsvarer i 2016 ca. 400.000 NOK. En erfaren golftrener/sportsjef i norsk golf kan ligge på et lønnsnivå tilsvarende ca. 600.000 NOK.

Utdannelsen gir deg mange muligheter og fremtidige karriereveier, f.eks.:

  • Golftrener i klubb
  • Sportsjef innenfor golfen og/eller idretten
  • Landslagscoach og/eller forbundsansatt
  • På litt sikt: Daglig leder i golfklubb (Noe grunnlag ligger i utdannelsen, mer kommer gjennom arbeidserfaring)
  • Idrettskonsulent i offentlig eller privat sektor
  • Idrettslærer (ved påbygging gjennom 1 år PPU/Praktisk pedagogisk utdanning)
  • Forskning og videre utvikling i det akademiske systemet

ER FORSKNING DITT NESTE SKRITT?
Din bachelor i idrett kan også være første skritt på veien mot en forskerkarriere innenfor idrettens ulike områder.

STUDENTBLOGG – LIVET SOM GOLFSTUDENT PÅ ELVERUM
Sjekk gjerne ut hvordan det har gått med andre som har tatt studiet vårt, gjennom å lese om dem her.

Kontakt

Anders Thelberg

Team Norway Region 913 25 135 e-post

Dokumenter

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club