Høgskolen i Innlandet, Norges Golfforbund og PGA of Norway tilbyr golftrenerutdanning.

Kunne du tenke deg trenerutdanning i golf som gir bachelorgrad i idrett med spesialisering i trenerrollen og mulighet til PGA Club Professional-tittel ved fullført og bestått trenerløype (1-3 med PGA-tillegg)? Med denne utdanningen kan du bli en del av det miljøet som skal utvikle fremtidens golfidrett i Norge og Skandinavia!

Ta kontakt snarest dersom du har tenkt å søke bachelorstudiet. VIKTIG: Golfoppstart er noe tidligere enn ordinær studiestart!

OM UTDANNINGEN

Norges Golfforbund og PGA of Norway tilbyr i samarbeid med Høgskolen i Innlandet en golftrenerutdanning. Høsten 2013 startet det første kullet av den treårige bachelorutdanningen som skal skape en ny generasjon golftrenere med solide akademiske og praktiske røtter i tillegg til å utvikle studenten som menneske, golfspiller, trener og leder.

Utdannelsen baserer seg på Høgskolen i Innlandets Bachelorprogram i idrett/spesialisering i trenerrollen med golf som fordypningsidrett, samt trenerløypa 1-3 med PGA-tillegg. Bachelorstudiets omfang er 180 studiepoeng fordelt over tre år, hvilket samsvarer med et fulltidsstudium. Studiet kvalifiserer til lån og stipender fra Statens Lånekasse.

Parallelt med bachelorstudiet må trenerløypa 1-3 og PGA-tillegg gjennomføres samlingsbasert og bestås for godkjent PGA Club Professional-tittel. Kostnader for trenerløypa 1-3 og PGA-tillegg må påregnes (anbefaler å ta kontakt med egen klubb for praksisavtale og dekning av kursavgift/tilleggskostnader). NGF/PGA bistår med oppfølging og praksis gjennom studieperioden.

Godkjent eksamen kvalifiserer til Bachelorgrad fra Høgskolen i Innlandet, Trener 3 godkjenning fra Norges Golfforbund/Norges Idrettsforbund og en internasjonal PGA Club professional-tittel fra PGA of Norway. PGA-tittelen krever en utvidet trenerpraksis og i tillegg oppfyllte krav fra CPG (Confederation of professional golfers).

HVILKE JOBBER KAN DU SE FOR DEG?
Per dags dato har samtlige studenter gått ut i jobb. Studenter har fått følgende jobber:

  • Golftrener i norske klubber, i utlandet og på toppidrettsgymnas
  • Sportslig leder
  • Daglig leder
  • Forbundsansatt
  • Selger/utstyrsleverandør
  • Custum fitting - demoansvarlig
  • Reiseselskap - golfreiser
  • Masterstudenter

ER FORSKNING DITT NESTE SKRITT?
Din bachelor i idrett kan også være første skritt på veien mot en forskerkarriere innenfor idrettens ulike områder.

Kontakt

Sivert Sende Skotvold

Programsjef golftrenerutdanning, Høgskolen i Innlandet 456 89 926 e-post

Dokumenter

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club