Trener 1 er første nivå i trenerløypa. Fokus er på innlæring og deltakelse. Trener 1 er starten for alle som ønsker å påbegynne en trenerutdanning og bli frivillig trener i klubben.

Målgruppe:

  • Personer med interesse for tilrettelegging av aktivitet for barn, unge og nybegynnere.

Mål:

  • Kunne legge til rette aktivitet for barn, unge og nybegynnere i samarbeid med trenerteamet og hovedtreneren i klubben.
  • Kunne legge til rette for et trygt, spennende og godt sosialt miljø og ivareta den enkeltes behov.
  • Kunne lære bort grunnleggende tekniske ferdigheter.

Program:

  • To helgesamlinger à 3 dager med 45 timer undervisning. I tillegg 45 timer praksis i egen klubb, e-læringsmoduler og avsluttende kunnskapsprøve.

Kontakt

Svein Erik Hansen

Trenerutvikler 918 09 531 e-post

Dokumenter

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club