Et pilotprosjekt i samarbeid med Høgskolen i Innlandet på Elverum startet høsten 2018 og vil bli evaluert høsten 2019.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club