Trenerløypa består av fire nivå. På hvert nivå ligger det en struktur for grunnutdanning og etterutdanning (EtU). Gjennom det nye rammeverket kan en trener utvikle seg i et livslangt læringsperspektiv på det nivå treneren ønsker.

Trener 1

Trenerløypa bidrar til:

  • Høyere trenerstatus
  • Flere kvalifiserte trenere på alle nivå
  • Bedre aktivitetstilbud i klubber og lag
  • Kvalitetsheving for norsk idrett
  • Muligheter for å kvalifisere trenere internasjonalt
  • Muligheter for et kompetansegivende samarbeid med høgskolene 

Trenerløypa erstatter Trenerstigen fra 1994.

Dokumenter

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club