Fra og med 2019 gjelder nye regler for golfspill.

Alle golfklubber bør ha sine egne dommere. Gjennom å utdanne dommere vil vi bidra til at den generelle kunnskapen om golfreglene i Norge øker.

Å være dommer betyr at du er godt kjent med golfreglene og hvordan de brukes under spill, og at du kan veilede andre spillere på en slik måte at regelbrudd unngås. Det er en fordel at du har egen erfaring med turneringsspill. Det vil hjelpe deg til lettere å forstå din oppgave.

Dommeren kan:

  • bidra i klubbens arbeid med opplæring av nybegynnere
  • holde oppfriskningskvelder for de litt viderekomne og etablerte spillerne
  • fungere som veileder og dommer i klubbens egne turneringer
  • bidra i klubbens turneringskomité
  • utdanne seg videre for å kunne fungere som regelveileder, dommer eller hoveddommer regionalt og nasjonalt

Dommeropplæringen er både teoretisk og praktisk og består av regelseminarene Nivå 1 og Nivå 2 samt praktisk trening i forbindelse med turneringer i sesongen.

Det første trinnet er å fullføre Nivå 1 regelseminar. Disse seminarene arrangeres normalt om vinteren/våren. Dette er et seminar over én dag inkl. en regeltest.

I sesongen er man med som Aspirant i utvalgte turneringer (minimum to turneringer), hvor man sammen med en erfaren dommer får innblikk i hvilke oppgaver og spørsmål en dommer løser i en turnering.

Trinn to er å fullføre Nivå 2 regelseminar inkl. bestått regeltest. Disse seminarene arrangeres normalt om høsten og er et seminar over to dager.

Når du har fullført dommerutdanningen er du Dommer, og kan være med å dømme regionale og nasjonale forbundsturneringer. Som aktiv dommer inviteres du også til NGFs dommersamlinger (normalt hver vår og høst).

Det er for tiden tre nivåer av dommere:

- Dommer

- NGF-Dommer

- Forbundsdommer

 

Kontakt

Thore Wilhelmsen

Spill- og dommerkonsulent 901 51 756 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club