Fra og med 2019 trer nye golfregler i kraft. NGF vil derfor bruke hele 2018 til å oversette de nye reglene fra engelsk til norsk, oversette og lage utdanningsmateriell og lære opp våre kurslærere. Vi kommer sterkere igjen med kurstilbud i 2019!

I golf er hver enkelt spiller sin egen dommer. Derfor er det ekstra viktig at den enkelte spiller kjenner reglene.

Skal spillet ha mening, må vi i turneringer og handicaptellende runder følge de samme reglene. Golfreglene stammer fra 1700-tallet og reguleres av Royal and Ancient Golf Club i St Andrews i Skottland og the United States Golf Association i USA i samarbeid. De samme reglene gjelder over hele verden.

Alle golfklubber bør ha sine egne dommere. Gjennom å utdanne dommere, vil vi bidra til at den generelle kjennskapen til golfreglene i Norge øker.

Å være dommer betyr at du er godt kjent med golfreglene og hvordan de brukes under spill, og at du kan veilede andre spillere på en slik måte at regelbrudd unngås. Det er en fordel at du har egen erfaring med turneringsspill. Det vil hjelpe deg til lettere å forstå din oppgave.

Dommeren kan:

  • bidra i klubbens arbeid med opplæring av nybegynnere
  • holde oppfriskningskvelder for de litt viderekomne og etablerte spillerne
  • fungere som veileder og dommer i klubbens egne turneringer
  • bidra i klubbens turneringskomité
  • utdanne seg videre for å kunne fungere som dommer og regelekspert regionalt og nasjonalt

Les mer om e-læringskurset Bli kjent med regelboken.

Kontakt

Anna Dønnestad

Seniorrådgiver 908 20 193 e-post

Dokumenter

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club