I dette webinaret tar vi for oss årshjulet for 2021 og går gjennom viktige oppdateringer.

Vi viser til tidligere gjennomført webinar om digitalt årshjul og klubbinfo . Se opptak her

Kontakt

Kate Hege Nielsen

Avdelingsleder klubbservice 918 66 197 e-post

Lise Bjørnstad

Spesialrådgiver golfens samfunnsverdi 419 00 062 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club