Årsmøtet - klubbens høyeste myndighet

I dette webinaret får du en gjennomgang av sentrale punkter både i forhold til planlegging, gjennomføring og etterarbeid.

Etter at dette webinaret ble avholdt har det kommet nye lovnormer for idrettslag/golfklubber. Det medfører at noen av lovhenvisningene er litt feil. De forskyves med en paragraf opp eller ned og i bilde 9 blir saksrekkefølgen noe annerledes. Se klubbens lov § 16 Årsmøtets oppgaver. Ellers nevner vi at ALLE klubber nå må velge Kontrollutvalg, se §§ 16 og 21.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club