Årsmøtet - klubbens høyeste myndighet

I dette webinaret får du en gjennomgang av sentrale punkter både i forhold til planlegging, gjennomføring og etterarbeid.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club