Årsmøtet er klubbens øverste myndighet og må ledes på en objektiv måte i overensstemmelse med de lover og bestemmelser som gjelder innen idretten.

Som et bidrag i å sikre dette inviterer NGF til en gjennomgang for alle som har påtatt seg, eller på sikt kunne tenke seg å ta, dirigentrollen for en golfklubb.

Webinaret kan også være nyttig for styremedlemmer eller daglige ledere som skal forsøke å finne noen som kan påta seg oppgaven.

Kontakt

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club