Om rekruttering, ivaretakelse og utvikling av frivilligheten i Golf - Grønn Glede

Kontakt

Gøril Hansen

Inkluderingskonsulent 995 76 525 e-post

Lise Bjørnstad

Spesialrådgiver golfens samfunnsverdi 419 00 062 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club