Vi ser på noen arbeidsoppgaver som kommer etter avholdt årsmøte; bl.a. vedr protokollen, oppdateringer i GolfBox, Brønnøysundregisteret, og på klubbens hjemmeside, samt litt om første styremøte og oppfølging av årsmøtets vedtak og komitéarbeid.

Kontakt

Kristin Julie Klæboe Larsen

Support- og utdanningskonsulent GolfBox 69 15 69 69 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club