Golfstrømmen er en nettbasert pengestrøms- og aktivitetsanalyse som vil gi din golfvirksomhet god dokumentasjon, samt være sentral for å synliggjøre og bevisstgjøre den samfunnsmessige betydningen golfen har lokalt.

Golfstrømmen er et sentralt verktøy i påvirkningsarbeidet for å bedre golfvirksomhetens rammebetingelser.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club