Presentasjon fra 0:00 til 35:19
Spørsmål og diskusjoner fra 35:19 til 58:37

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club