I henhold til NIFs lov skal alle klubber ha et kontrollutvalg. 

Vi går igjennom roller, ansvar og hvordan de kan utøve sine oppgaver på en god måte. 

 

Kontakt

Kate Hege Nielsen

Avdelingsleder klubbservice 918 66 197 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club