I henhold til NIFs lov skal alle klubber ha et kontrollutvalg. 

Vi går igjennom roller, ansvar og hvordan de kan utøve sine oppgaver på en god måte. 

 

Kontakt

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club