I dette webinart vil Carina Nes fra Loopify gjennomgå disse punktene:

  • Laste ned velkomst flow for VTG
  • Tilpasse flow og redigere innhold
  • Teste og forklare sammenheng mellom kontakter og flow

Kontakt

Lise Bjørnstad

Spesialrådgiver golfens samfunnsverdi 419 00 062 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club