I dette webinart vil Carina Nes fra Loopify gjennomgå disse punktene:

  • Laste ned velkomst flow for VTG
  • Tilpasse flow og redigere innhold
  • Teste og forklare sammenheng mellom kontakter og flow
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club