Agenda: 

 

Kontakt

Lise Bjørnstad

Spesialrådgiver golfens samfunnsverdi 419 00 062 e-post

Kate Hege Nielsen

Avdelingsleder klubbservice 918 66 197 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club