• Koronainformasjon v/ Rune Hauger i NGF
  • Info.fra klubbene med spesielt fokus på ivaretakelse av nye medlemmer, klubbene informerer
    - hvem er de nye medlemmene?
    - hvordan klarer klubben å ta vare på de?
  • 2021-sesongen – informasjon fra NGF v/avd. klubbservice
  • Oppsummering

 

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club