I kursene legger vi vekt på å bygge opp motivasjon til å søke tilskudd, og videre til å arbeide strategisk og langsiktig.

Vi viser hvordan Tilskuddsportalen praktisk kan brukes som et effektivt støtteverktøy, og vi tar også opp metodikk i arbeidet og i utforming av søknader. Kurset vil kunne være aktuelt for alle som søker tilskudd.

Kursholder er Øyunn Iversen. Hun er 33 år gammel og har en bachelor i kommunikasjon og prosjektledelse. Hun eier og driver 3 ulike selskaper innen kunst og rusfrie rammer.

Kontakt

Lise Bjørnstad

Spesialrådgiver 419 00 062 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club