Styret har en viktig og sentral rolle i golfklubben. Et godt og fungerende styre er avgjørende for å få en sunn drift og et godt aktivitetstilbud.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club