Skal vi fortsette med E-læringsmodulen eller ikke? Eventuelt hva kan forbedres.
Workshop for klubbenes VTG-ansvarlige.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club