Ønsker klubben å delta i pilotprosjekt VTG ute 2022?

Send en e-post til goril.hansen@golfforbundet.no

Frist: 15.mars 2022

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club