Du er selv ansvarlig for dine egne handlinger.

 • Vær bevisst hvilke praktiske betydninger myndighetenes smittevernregler
  har for deg, også i golfsammenheng.
  Ikke reis ut av hjemkommunen din for å spille golf dersom myndighetene sier at man skal unngå unødvendige reiser. Bli hjemme om du er syk eller i karantene.
 • Opptre på en måte som gjør at du ikke smitter andre.
  Vær nøye med håndvask og hostehygiene, unngå å ta direkte på gjenstander
  og flater som også andre vil berøre. Bruk papir, jakkeerme e.l.
 • Ta forholdsregler så du ikke selv blir smittet.
  Hold avstand, unngå ansamlinger av mennesker, f.eks. på driving rangen,
  treningsområder etc.
 • Forbered deg hjemme før du reiser til golfbanen.
  Ha med antibac, evt. vann etc.
 • Ikke belast klubbens rutiner og ressurser mer enn nødvendig.
  Kan du bruke egen tralle og ha den hjemme så er det fint, ta gjerne med
  søppel hjem etc.
 • Er du usikker på om din deltakelse kan innvirke negativt – for
  deg selv eller andre – avstå.
 • Følg for øvrig klubbens angivelser.

Synlige brudd på smittevern, påvist smitte påført på golfbanen, eller negativ utvikling i smitteutviklingen, kan medføre bortvisning fra, og i verste fall stengning av, anlegget.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club