Etterarbeid i forbindelse med årsmøtet

Vi ser på noen arbeidsoppgaver som kommer etter avholdt årsmøte; bl.a. vedr protokollen, oppdateringer i GolfBox, Brønnøysundregisteret, og på klubbens hjemmeside, samt litt om første styremøte og oppfølging av årsmøtets vedtak og komitéarbeid.

Kristin Julie Klæboe Larsen
Kristin Julie Klæboe Larsen

Support- og utdanningskonsulent GolfBox

Opptak av Webinar
Til toppen