GolfBox Admin - Modul 5 - Starttidsbestilling og oppsett bane

Webinar for oppsett av bane med tilhørende utslagssteder, par, indeks, lengder og slope- og baneverdier. Deretter går vi gjennom menypunktene som finnes under Starttidsbestilling.

Husk å sette videoen på Fullskjerm visning (symbol med fire piler), og legg merke til at du kan gå rett til et område du vil se ved å klikke på tidslinjen eller via symbolet for menypunkter.

Kristin Julie Klæboe Larsen
Kristin Julie Klæboe Larsen

Support- og utdanningskonsulent GolfBox

Opptak av Webinar
Til toppen