Kontrollutvalget - Roller og ansvar

I henhold til NIFs lov skal alle klubber ha et kontrollutvalg. 

Vi går igjennom roller, ansvar og hvordan de kan utøve sine oppgaver på en god måte.

Jens Kristian Hansen
Jens Kristian Hansen

Assisterende generalsekretær

Opptak av Webinar
Til toppen