Velkommen som styremedlem i klubben! Del 1 og 2

«En god start for det nye styret» - del 1.

Kapittelinndelinger: 

1. Styringsnivåer , 02:49
2. Staten og idretten, 05:59
3. Kommunen og idretten, 14:11
4. Styrets oppgaver, rolle og ansvar, 21:46
5. Styrets oppgaver: 27:19
6. Ansvarsoppgaver, 27:26
7. Styreleders ansvar, 45:08
8. Styrets strategi og ressursoppgaver, 54:30
9. Organisering og ressurser, 58:59

«En god start for det nye styret» - del 2.

Kapittelinndelinger: 
1. Planer og planarbeid, 00:39
2. Planprosessen, 06:26
3. Nåsituasjonen, 14:25
4. Golfspilleren i Sentrum, 19:13

 

Line Berg
Line Berg

Avdelingsleder klubbservice

Opptak av Webinar
Til toppen