VTG 2024 - Hvilken løsning vil klubben ta i bruk?

I webinaret legger vi vekt på forskjellen på den gamle måten å kjøre VTG på, kontra den fleksible løsningen.

Innhold:

  • Hva vi vet om nybegynneropplæringen
  • Gammel kontra Fleksibel løsning
  • Forslag til håndtering og registrering av de ulike bolkene i VTG opplæringen
Monica Andrén Gundersrud
Monica Andrén Gundersrud

Idrettsutvikler og VTG-ansvarlig

Opptak av Webinar
Til toppen