Vis:

Golfen er én av vinnerne!

Jan-Paul Brekke er sosiolog, forsker og komiker - og lidenskapelig golfer. I vårt direktesendte Golfforum lørdag 7. november vil han dele sine tanker og funn om golf, arbeidslivet og folks levevaner etter Covid-19.

Enklere lovnorm for mindre klubber

Som en prøveordning er det nå åpnet for at klubber som har mellom 10 og 75 medlemmer og en brutto omsetning på under kr. 250.000 kan benytte en enklere lovnorm som medfører lempninger i krav til idrettslaget.

Golflubbene kan nå søke på kompensasjon fra koronakrisepakke 3

Krisepakke 3 gjelder for inntektsbortfall fra arrangement og annen spesifisert aktivitet, som klubber har hatt som følge av pålegg eller råd gitt av myndighetene i forbindelse med covid-19-utbrudd, i perioden 12. mars til 31. desember 2020.

Golfforum 2020 - Faguka

I uke 46 arrangerer vi webinarer og nettmøter hele uken

Innendørs golftrening og simulatordrift i høst og vinter.

Hva bør dere ta hensyn til? Smitteverninformasjon og retningslinjer

Samles på klubbhuset til Golfforum

Lørdag 7. november vil 20 nøkkelpersoner i Gamle Fredrikstad GK samles på klubbhuset til Golfforum direkte på storskjerm.

Husk at klubbens årsmøte i 2020 må gjennomføres!

De fleste, men ikke alle golfklubber og idrettslag, rakk å avholde sitt årsmøte før koronapandemien slo til for alvor.

Golfforum: Er du klar for fremtiden?

Påmeldingene strømmer nå inn til Golfforum lørdag 7. november. På programmet står ivaretakelse nå og i fremtiden.

Ledig stilling - Turneringskoordinator

NGF søker turneringskoordinator i 100 % stilling

Refusjon av kursavgift for kvinnelige deltakere

Har dere hatt jenter/kvinner på trenerkurs i 2019?

Webinar: GolfBox Admin, modul 6 - Statistikk for spill

Onsdag 7. oktober kl. 15.00 - 15.30.

Webinar - Hvordan ivareta de nye medlemmene i klubben?

Torsdag 8. oktober kl. 09.00 - 10.00.

Hvordan gjøre kommunikasjon med medlemmer vesentlig enklere?

NGF har inngått strategisk samarbeid med en av de ledende norske aktørene på automatisert dialog!

Fremtiden er nå - bli med på Golfforum!

Vi ønsker velkommen til Golfforum lørdag 7. november.

Golfforum 2020 - Fremtiden er nå!

Vi ønsker velkommen til Golfforum lørdag 7. november, som i år arrangeres digitalt på grunn av korona-pandemien.

Webinar - Hvordan ta vare på nye medlemmer?

Torsdag 8. oktober kl. 09.00.

Nivå 2 regelseminar i golfreglene

NGF arrangerer R&As Nivå 2 regelseminar i golfreglene, på Miklagard Hotell, lørdag og søndag 24.-25. oktober.

Koronainformasjon 11.9.20

Forbundsturneringer 2021

NGF har åpnet muligheten for å søke om å arrangere forbundsturneringer i 2021.

Anleggskonferanser - Fremtidens idrettsanlegg

Viken idrettskrets arrangerer to konferanser med temaet «Fremtidens idrettsanlegg» på Kongsberg/Flesberg fredag 9. og lørdag 10. oktober og i Sarpsborg fredag 16. oktober.

ERFA-møte

Velkommen til ERFA-møte 27. august på Bærheim Golfbane om bruk av robot-klippere.

Har klubben endringsforslag eller utviklingsønsker til GolfBox?

Faggruppe IT vil i løpet av høsten vurdere, prioritere og innstille forslag til endring og utvikling av GolfBox.

norskgolfguide.no

Flere klubber ønskes inn i golfguiden, slik at disse blir synlig ved søk på siden.

Woman's Golf Day

Ett arrangement over hele verden på samme dag - 1. september 2020.

Koronainformasjon 23.07.20

Ny økonomisk tiltakspakke for idretten - Aktuell både for tidligere og nye søkeklubber

Ønsker din klubb flere medlemmer?

Nå setter vi i gang «Ta med en venn»-kampanjen!

Team Norway Future Camp

Future Camp er et regionalt talentutviklingsprogram for spillere i alder 13-15.

Sommerhilsen fra avdeling klubbservice

Nyttig informasjon om kommunikasjonsløsning for ivaretakelse, anlegg og mye mer!

NGF-nytt i sommer

NGF-nytt tar en sommerpause og er tilbake i august.

Hvordan i all verden skal golf-Norge ta vare alle de nye medlemmene?

Velkommen til webinar torsdag 2. juli kl. 08.00.

Veileder for klubbens kontrollutvalg (og styret)

Fra 1.1.2020 er det krav om at alle idrettslag skal ha kontrollutvalg (KU).

Golf for utviklingshemmede: Uoffisielt NM Unified Foursome 2020

Søndag 9.august på Grønmo GK.

Hvordan i all verden skal golf-Norge ta vare alle de nye medlemmene?

Bli med på webinar! Torsdag 25. juni kl. 10.00.

GolfBox support - Viktig informasjon

Det er gledelig stor aktivitet i norske golfklubber for tiden. Det har også medført en betydelig økning i henvendelser til GolfBox Support teamet, som har forsøkt å bistå og hjelpe så raskt som mulig.

Webinar - GolfBox turnering modul 4 - Singel slagspill

Onsdag 17. juni kl. 15.00

NM mid-amatør 2020

Endrede turneringsdatoer.

Påmelding til Lag-NM og Lag-NM junior 2020

Påmeldingsfristene nærmer seg.

norskgolfguide.no

Flere klubber ønskes inn i golfguiden.

Ber klubbene slutte å feilinformere

Enkeltindivider kan ikke være medlem av NGF

De gode eksemplene fra golfklubbene i Norge

Få gode innspill til tiltak fra andre klubber og send inn egne bidrag.

Årets Ildsjel 2020

Har din klubb noen ildsjeler som bør løftes frem!

Påminnelse: Idretts­registeringen og søknad om moms­kompensasjon 2020

Vi minner om at siste frist for å rapportere medlemsopplysninger til Norges Idrettsforbund (NIF) er 30. april (samordnet rapportering).

Veien til Golf i korona-tider

NGF arrangerer nettmøte mandag 4. mai kl. 15.00-16.00.

Veien til Golf i korona-tider

NGF arrangerer nettmøte tirsdag 28. april kl. 17.00-18.00.

Bestilling av introduksjonskort 2020

Det ble i uke 16 sendt informasjon til klubbenes e-postadresse om bestilling av introduksjonskort for 2020.

Idrettsregisteringen og søknad om moms­­kompensasjon 2020

Fristen for å rapportere medlemsopplysninger til Norges Idrettsforbund (NIF) er 30. april (samordnet rapportering).

Utvikling og endringer i GolfBox 2020

Utviklingslisten for 2019/2020 er nå publisert.

Nå kan golfklubben gjennomføre digitalt årsmøte/styremøte gratis!

Norges Idrettsforbund tilbyr idrettslagene å benytte Idrettens Office 365 kostnadsfritt ut juni.

Koronaviruset - Stengte golfbaner på grunn av korona - Hva med gresset?

Det er viktig at anleggsverdiene tas vare på, også i koronatider!

Kursavlysninger

Ungdomsdriven, alle Trener 1 og Trener 2 kurs er avlyst for sesongen 2020

Webinar - Gjør bookingreglene klare i GolfBox

Onsdag 25. mars kl. 12.00.

Introduksjonskort 2020

NGF gjør endringer i introduksjonskortordningen gjeldende fra og med sesongen 2020

NGF anbefaler alle klubber å stoppe all idrettslig aktivitet

Norges Golfforbund anbefaler at det på grunn av koronaviruset ikke gjennomføres noen idrettslig aktivitet på bane, driving range og simulatorer fram til og med 26. mars.

Koronaviruset - Norges Golfforbund avlyser arrangementer

Vi anbefaler klubbene å gjøre det samme.

Webinar: Viktige oppdateringer i GolfBox etter årsmøtet

Torsdag 12. mars kl. 15.00 - 15.30

Påmelding til Ta med en venn-kampanjen 2020

Se suksesshistorien med Espen!

GolfBox Support

Fra 1. mars gikk vi inn i «golfsesong», og GolfBox Support har nå følgende åpningstider: Hverdager kl. 08.00 - 21.00 og helger kl. 09.00 - 16.00

Er golfklubben et «Rent Idrettslag»?

Antidoping Norge med program for å utvikle klubbens egen antidopingpolicy.

Digitalt VTG-materiell

Materiell til nybegynnerkurs kan lastes ned digitalt. NGF opprettholder midler til markedsføring.

Trener 1 - Invitasjon 2020

Trenger din klubb litt hjelp til å gjøre ivaretakelsen og medlemstilbudet enda bedre?

Ungdomsdriven - Invitasjon 2020

Mener du ungdom kan være en ressurs i din golfklubb?

«Stopp frafallet»

Oppfølging av den nasjonale dugnaden

World Handicap System (WHS) - Slopetabeller

Nye slopetabeller til alle klubber!

Er din klubb påmeldt til årets «Ta med en venn-kampanje»?

Se suksesshistorien med Espen!

World Handicap System - Registrerte scorer

Husk å behandle scorer som venter på godkjennelse!

World Handicap System (WHS) innføres i Norge 1. mars

I forbindelse med overgangen til WHS får alle norske golfere nytt handicap.

Overgang til World Handicap System (WHS)

Nedetid på handicapfunksjonalitet i GolfBox

Ny lov for klubben

Husk å ta med klubbens tidligere tilleggsbeslutninger!

Nå starter påmeldingen til årets «Ta med en venn-kampanje»

Se suksesshistorien med Espen!

Kontingenten til NGF justeres

Ny kontingent blir kr. 372,-

Slutt for nasjonal Pink Cup

NGF legger ned den nasjonale veldedighetsturneringen

Ny turneringsserie for nordisk kvinnegolf

Nordic Golf Tour skal gi bedre matching i Norden og mulighet for kvalifisering til videre spill i Europa

Webinar - Sloperating

Onsdag 12. februar kl. 16.00.

Spillemidler til utstyr

NIF har nå åpnet for at det kan søkes spillemidler til utstyr som golfklubben kjøpte inn i 2019.

Webinar - Velkommen som nytt styremedlem

Gi det nye styret en god start! - Torsdag 20. feb. kl. 12.00

Paragolf - Golf for deg med nedsatt funksjonsevne

Har du lyst til å bli en bedre golfspiller? Start sesongen med treningssamling i Bohuslän!

Ny lovnorm: Kontrollutvalg

Endringer for golfklubber med årlig omsetning på under 5 millioner kroner

Utlysning: Norgesmesterskapet 2021

Norges Golfforbund søker etter arrangørklubb for Norgesmesterskapet 2021.

Støtte- og tilskuddsordninger 2020

Informasjon om støtte- og tilskuddsordninger som kan være relevante for din golfklubb!

norskgolfguide.no

Flere klubber ønskes inn i golfguiden.

Nettbasert tema- og erfaringsmøte

Ratebetaling av medlemskontingenten

Seksuell trakassering og overgrep i idretten

Nye kontaktpersoner for varsling

Unngå unødvendige kostnader!

Rydd i medlemsregisteret før 31.01.2020

Greenkeeperutdanning i Norge?

NGF og NGA ønsker å få din klubbs synspunkter på behovet for en grøntfaglig utdanning.

Tilskudd til integreringsarbeid

Søknadsfrist er 5. februar 2020 kl. 12.00.

Endringer i lovnorm for golfklubber

Ny lov(norm) er gyldig fra 1.1.2020 og det er klubbens styre som er ansvarlig for å oppdatere klubbens lov og informere medlemmene.

Påmeldingsfrist for Trener 2 nærmer seg!

Har din klubb et behov for flere trenerressurser for å ta seg av ungdom og de som ikke lengre er helt nybegynnere?

Behov for bil når du spiller turnering?

Bli vurdert i forhold til dette på Fornebu Indoor Golf Center lørdag 14.mars!

Webinar: Golfstrømmen - En introduksjon

Torsdag 30. januar kl. 15.00.

Webinar: «Integrerte samfunnsprosjekt i golfklubber»

Torsdag 23. januar kl. 12.00

Nå er det enklere for klubbene å rekruttere nye dommere.

Det første steget i dommerutdanningen kan tas hvor som helst, når som helst og er helt gratis!

Kurs i GolfBox våren 2020

NGF og GolfBox Support inviterer klubbenes frivillige og ansatte til kurs i både turnerings- og administrasjonsmodulene i GolfBox.

Norskgolfguide.no

Flere klubber ønskes inn i golfguiden.

Vintersalg hos Hertz

Opptil 20% rabatt på leiebil!

Informasjon om World Handicap System er sendt alle klubber og handicapkomiteer

NGF har i dag sendt viktig informasjon om WHS til alle som er registrert i GolfBox som leder av en klubbs handicapkomité.

Få opptil 20 % rabatt på leiebilen fra Hertz

Nå kan du unne deg en trygg og god leiebil i julen med opptil 20 % rabatt.

Refusjon av greenfeesjekker for 2019

Frist for innlevering er 12. januar 2020.

Barnegolf

Norges idrettsforbund reviderte «Bestemmelser om barneidrett» og «Idrettens barnerettigheter» på Idrettstinget 2019.

Har du lyst til å bli golfdommer?

Det første steget kan du ta hvor som helst, når som helst og det er helt gratis!

Avslutter samarbeidet om Pink Cup

Men veldedighetsturneringskonseptet skal bestå!

Webinar: Unngå unødvendige kostnader - rydd i medlemsregisteret

Torsdag 12. desember kl. 12.00-12.30.

Webinar: Valgkomiteens arbeid

Fredag 6. desember kl. 12-12.30.

Har din klubb sendt inn skjema for reiseutgifter fra Golftinget 2019?

NGFs lov § 15 fastslår at det skal anvendes reiseutgiftsfordeling for representantene til Golftinget. Det betyr at reiseutgiftene skal være de samme for alle representantene uavhengig av hvor i landet de reiser fra.

Alle golfklubber må nå oppdatere loven sin

Idrettstinget vedtok i sommer nye lover for norsk idrett. Det har betydning også for loven til alle idrettslagene og dette har dere fått informasjon om fra idrettskretsen.

Unøyaktig informasjon sendt dere fra Norges Idrettsforbund vedr. medlemsregister

Den siste uken har dere fått informasjon fra Norges Idrettsforbund (NIF) og idrettskretsene som dessverre ikke har vært helt presis.

Historiegruppa i NGF har nådd en ny milepæl!

For å understøtte jobben med å ta vare på mulige kulturminner på våre golfbaner, er det utarbeidet en veileder med tilknyttet nettside som ble lansert på Golftinget.

World Handicap System i Norge fra 1. mars 2020

Arbeidet med World Handicap System (WHS) kom senere i gang enn opprinnelig planlagt i Europa, og endelig regelbok og teknisk spesifikasjon var ikke klart før utgangen av oktober.

Planlegg vinterens regelkvelder nå!

Alle klubber kan nå laste ned Klubbpresentasjonen i golfregler, som er en PowerPoint presentasjon som går gjennom de vanligste spillereglene.

Lær golfregler, når som helst, hvor som helst – helt gratis!

Rules Academy / Nivå 1 online er et regelkurs på nett, oversatt til norsk, som gir deg en innføring i de grunnleggende spillereglene.

Webinar - En intro til ProPlanner i GolfBox

Ønsker du å ytterligere profesjonalisere din trenervirksomhet? Da bør du se nærmere på ProPlanner!

Valgkomiteen

Delta på 30 minutters webinar om klubbens viktigste komité. Torsdag 28. november kl. 1500 eller fredag 6. desember kl. 1200.

Trener 3 utdanning

Søknadsfrist 1. desember 2019

Webinar Tips & Triks i GolfBox

Fikk du ikke med deg GolfBox Tips & Triks på Fagdagen?

Hva skjer med handicapet neste år?

På Fagdagen 8. november får du en enkel innføring i hvordan handicap beregnes i World Handicap System.

Tingpapirene er klare

Saksliste og saksdokumenter tilgjengelig på golfforbundet.no.

Over 70 klubber påmeldt til Golftinget

Og det er fortsatt mulighet til å være med å bestemme!

Webinarer GolfBox

Denne uken kan du delta på to webinarer, begge på 30 minutter:

Trenerkonferansen 2019: Norges viktige møteplass for golftrenere

Golftinget er mer enn bare vedtak. Gå ikke glipp av trenerkonferansen 8. november!

Trenerkurs 2020 - Sted og behovskartlegging

Kartlegging av kursbehov 2020 for Ungdomsdriven, Trener 1, Trener 2 og Trener 3. Svarfrist 1.12.19.

Golftinget 2019 - Saksliste og saksdokumenter

I henhold til Lov for Norges Golfforbund, skal fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til Golftinget være gjort tilgjengelig senest 2 uker før tinget.

Dette kan du ikke gå glipp av!

Ansatt eller frivillig i klubben? Uansett er fagdagen 8.november en svært god investering for alle som vil utvikle golfklubben.

Den som stemmer bestemmer!

Skal din klubb bestemme retningen for Golf-Norge de neste årene eller lar du det være opp til naboklubben?

Tilskudd for kvinnelige kursdeltagere 2018, søknadsfrist 1. november

NGF minner golfklubbene på at det er mulighet for tilskudd tilsvarende kursavgift for kvinnelige frivillige trenere som ble utdannet i 2018.

Webinar. GiS. Hva er golfspilleren i Sentrum?

Onsdag 23. oktober kl. 1200 kjører vi et 20 minutters webinar.

Åpningstilbud fra NGF-samarbeidspartner

Fornebu Indoor Golf Center har åpnet innendørssesongen og tilbyr gunstige priser.

Webinar onsdag 16. oktober kl. 1600

Vi kjører et 15 minutters webinar om «E-læring hvordan komme i gang».

Golftinget: Valgkomiteens innstilling

Egil Hatling presidentkandidat når nytt styre velges 10. november.

Golftinget: Få med deg fagdagen

8. november blir en nyttig dag – uansett om du er ansatt eller frivillig.

Høstsalg hos Hertz

Hos Hertz får du nå 15% rabatt i Norden

Tilskudd for kvinnelige kursdeltagere 2018

Frist for å få tilbakebetalt kursavgift for kvinnelige frivillige trenere er 1. november 2019.

Søknad om forbundsturneringer 2020

For å utvikle golfidretten er det viktig at alle klubber er med og bidrar ved å gjennomføre ulike arrangementer.

Golf i Nord: Idrettsutvikler Mikael Holti Steensrud på plass

Det gleder oss å kunne si at Mikael nå er på plass i Nord-Norge med base på Salten GK.

Webinar onsdag 2. oktober kl. 1600

Vi kjører nytt 30 minutters webinar om «Årsmøtet. Forberedelser, gjennomføring og etterarbeid.»

World Handicap System 2020 (WHS)

Fra 2020 innføres et helt nytt handicapsystem i hele verden, og planlagt oppstart i Norge er januar 2020.

Marit Wiig tar ikke gjenvalg

Golfens første kvinnelige president takker for seg

Webinar torsdag 19. september kl. 1130

Sett av 30 minutter og få nyttig informasjon om «Årsmøtet. Forberedelser, gjennomføring og etterarbeid».

NGF tilbyr faglig påfyll uten kostnad og reisetid.

Som et nytt tilbud har NGF har planlagt en serie webinarer for å gi faglig påfyll.

Nå kan du lære deg golfregler online

Har du kontroll på golfreglene?

Britiske laksefiskere og golf

Se utdrag av historien om Britiske laksefiskere og golf.

Har klubben endringsforslag eller utviklingsønsker til GolfBox?

Faggruppe IT vil i løpet av høsten vurdere, prioritere og innstille forslag til endring og utvikling av GolfBox.

Fagdag fredag 8. november

Arrangeres på tinghotellet (Quality Airport Hotel Gardermoen).

Golftinget 2019

Det er nå tid for påmelding til golftinget som arrangeres på Quality Airport Hotel Gardermoen 9. - 10. november.

Høyskolestudenter lager rekrutteringskampanje

140 markedsføringsstudenter skriver oppgave som skal få flere unge voksne til golfen.

Bruker klubben plantevernmidler på banen?

Kort undersøkelse skal gi nasjonal oversikt

Til golfklubber på Østlandet

Søk om midler til drakter til juniorgruppa i klubben!

Årets Ildsjel 2019

Kjenner du en som fortjener å bli hedret for sin frivillige innsats for golfen?

Norskgolfguide.no

Golfguiden er lansert i Norsk golf og på sosiale medier. Flere klubber ønskes inn i guiden.

Momskompensasjon for varer og tjenester 2019

Vi minner om at siste frist for søknad om momskompensasjon er 15. august!

Unøyaktig informasjon sendt dere fra Norges Idrettsforbund

Norges Idrettsforbund (NIF) sendte 1. juli 2019 ut et nyhetsbrev til alle landets idrettslag som var unøyaktig og som har medført at en del golfklubber har henvendt seg til Norges Golfforbund (NGF).

Takk for meg, sier Anna Dønnestad!

Etter mange gode år som ansatt i Norges Golfforbund, har jeg fra og med 1. juli 2019 valgt å gå av med pensjon.

Norskgolfguide.no er nå lansert

Golfguiden er lansert i Norsk golf og på sosiale medier. Flere klubber ønskes inn i guiden.

Golfturnering for utviklingshemmede

Er du utviklingshemmet og spiller golf?

Uttak til Europamesterskapet i golf for juniorer

Seks jenter er klare mens tre gutter må spille om den siste plassen på laget.

Det er nå muligheten er aller best til å påvirke

Som vi har omtalt i tidligere NGF-nytt skal alle klubber ha fått tilsendt høringsutkast til nye planer for golf-Norge.

Ta i bruk e-læringsmodulen 2019 for Veien til Golf!

Nå oppdatert med nye golfregler og begreper.

Skal din klubb bli en anekdote, eller …….

… skal historien om klubben samles og nedtegnes mens de som var med fra begynnelsen fortsatt kan fortelle?

De nye golfreglene - nå i trykket format

Til salgs for klubbene via Idrettsbutikken.

Eldre saker

Abonner på NGF-nytt

Få ukentlige nyhetsbrev med oppdatert informasjon og nyheter.

Meld på nyhetsbrev

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club