#Nyttig – presentasjon av verktøyet #Nyttig – GiS brukerforum. Raw Milk informerer om videre utvikling og svarer på spørsmål fra brukerne

Publisert mandag 16. oktober 2017

Kjenner klubben sine medlemmer - hvordan opplever medlemmene klubben, klubbens miljø, banen, aktiviteten, etc.? Er de gode ambassadører for klubben?

Hvordan opplever gjestene klubben, miljøet, banen, mottakelsen? Hvordan møtes nye medlemmer? «Golfspilleren i Sentrum» gir dere svaret. «Golfspilleren i Sentrum» er et on-line dialog- og rapporteringsverktøy.

Vi sees på Fagdagen – husk å melde dere på

Kontakt

Kate Hege Nielsen

Avdelingsleder klubbservice 918 66 197 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club