Dette er et av tematitlene på Klubbdriftskonferansen som arrangeres fredagen i forbindelse med Golftinget.

Publisert tirsdag 24. oktober 2017

Vi har fått 4 klubbrepresentanter til å dele erfaringer, planer og synspunkter på hvordan de kan skape økt aktivitet og lønnsom drift – med særskilt fokus på muligheter som ligger i samarbeid. Mange klubber er godt i gang med ulike former for samarbeid, og andre initiativ har strandet. Vi har fått 4 ulike klubber med helt ulike muligheter og utfordringer – men som fellesnevner er de offensive på hvordan de møter markedsutfordringene.
Kari Mette Toverud fra NGFs styre, loser oss gjennom seansen – hvor det er lagt opp til korte innlegg etterfulgt av en paneldebatt.

De fire klubbrepresentantene er:
Einar Evensen (styreleder Skjeberg GK) har vært både ordfører og rådmann, hatt flere topplederposisjoner i NSB og vært statssekretær. Han har erfaring fra en kommunesammenslåing og har erfaring fra et forsøk på en klubbsammenslåing i golf.
Hans Petter Nyberg (styreleder Elverum GK) er utdannet jurist og leder for eiendoms- og innkjøpsseksjonen til Høgskolen i Innlandet. Han har bl.a. erfaring med sammenslåinger fra sin arbeidsplass og en del tanker om hvordan det er å drifte og utvikle en klubb der dugnadsånden er helt avgjørende, og hvor treneren har blitt «daglig leder». Elverum Golfklubb har nylig gjennomført en strategiprosess hvor klubben involverte 25 interessenter (sponsorer, medlemmer etc) – og han vil dele noe av resultatet fra denne prosessen.
Matthias Gullberg (daglig leder Asker GK) har solid golfutdannelse og erfaring fra flere klubber, norske og utenlandske.
Morten Solrud (daglig leder Sandefjord GK) er ny daglig leder i Sandefjord Golfklubb, og har bakgrunn innenfor markedsføring og salg, samt erfaring fra flere golfklubber. Nye tanker har gitt gode resultater, og Morten deler sine tanker og erfaringer fra sin periode som daglig leder.

Disse vil bla dele sine tanker og erfaringer omkring samarbeid og sammenslåing – hva er utfordringene og hva kan det gi? Vil det kunne bidra til å bygge mer solide golfvirksomheter med bedre grunnlag for gode arbeidsvilkår og utvikling?»

Kontakt

Rune Hauger

Assisterende generalsekretær 920 17 065 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club