Helsedirektoratet har nå åpnet for at golfen også i de kommuner som ligger på tiltaksnivå A, kan avholde 1 til 1 instruksjon med trener/pro utendørs.

Publisert mandag 26. april 2021

Området for instruksjon må så langt som mulig være avgrenset og tydelig merket. Avstanden fra grensen av instruksjonsområdet til neste person/matte må være minimum 2 m.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club