Norges idrettsforbund i samarbeid med Grønn idrett har laget en miljøhåndbok for norsk idrett og lanserer samtidig en miljøkonkurranse hvor vi lurer på hvilke idrettslag som har de beste miljøtiltakene.

Publisert tirsdag 6. november 2018

Hele 190.000 kroner skal ut til 18 fylkesvinnere! Frist for å være med i konkurransen er 10. november.

Vi håper særforbund og idrettskretser som kjenner til idrettslag som har gjort noe ekstra for miljøet kan varsle de aktuelle klubbene om konkurransen som går frem til 10. november. Det er pr. nå ikke mange idrettslag som er med i konkurransen så sjansene for å være blant vinnerne er rimelig stor.

Lykke til!

Les mer her.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club