Enkeltindivider kan ikke være medlem av NGF

Publisert torsdag 14. mai 2020

Flere klubber praktiserer en ordning der klubbens IT-avgift og/eller kontingent til NGF skilles ut ved fakturering av kontingent til medlemmer. Dette medfører komplikasjoner.

Kun golfklubber kan være medlem av NGF

På Golftinget har klubbene besluttet at deres kontingent for medlemskapet i NGF skal beregnes ut i fra antallet medlemmer den enkelte klubb har i alderen 20 år og eldre. Antallet medlemmer er altså et beregningsgrunnlag, ikke et uttrykk for medlemskap i NGF. Ingen enkeltindivider kan være medlem av NGF. Følgelig kan det heller ikke kreves kontingent fra enkeltindivid til NGF.

Når klubber informerer egne medlemmer om at de betaler en kontingent til NGF er det naturlig for medlemmet å tenke at de også er medlem av NGF. Det resulterer i mange forespørsler om bistand fra NGF, blant annet ved uoverensstemmelser med klubben (om utmeldingsforutsetninger, kontingent, årsmøtevedtak, styrebeslutninger, spilleruttak etc.). Det er ikke ønskelig, antagelig heller ikke sett fra et klubbsynspunkt, at NGF skal involveres i, eller ta stilling til, uoverensstemmelser mellom klubb og medlem/spiller. Skulle NGF hatt en slik rolle, og i tillegg være tilgjengelig for alle klubbenes enkeltmedlemmer (potensielt 100.000 personer p.t), krever dette en mye større administrasjon enn hva som er tilfellet i dag.

Tilsvarende gjelder for et arbeidsverktøy som GolfBox. IT-avgiften betales av klubben. At forbundet har påtatt seg å administrere en fellesløsning for klubbene som faktureres basert på antall medlemskap i den enkelte klubb, er ikke enkeltmedlemmets forpliktelse. I så fall bør klubbens kjøp av andre tjenester eller bruk av andre IT-verktøy, anleggsmateriell, produksjon av bagtager, scorekort, og annet også fordeles på medlemmet.

NGFs klare oppfordring til alle klubber er derfor å endre eventuell feilaktig informasjon på egne nettsider, samt å fakturere medlemskontingent uten å skille ut enkeltelementer som det er klubbens skyldighet å betale og ikke det enkelte medlem.

Kontakt

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club