Kulturdepartementet har bevilget 2,5 millioner kroner til tilskudd for utgifter til politi ved idrettsarrangement for barn og unge i 2016

Alle idrettslag, særkretser, særforbund og idrettskretser kan søke om tilskudd.

Søknadsfristen er 3. februar 2017.

Dokumenter

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club