Kulturdepartementet har bevilget 2,5 millioner kroner til tilskudd for utgifter til politi ved idrettsarrangement for barn og unge i 2016

Publisert tirsdag 3. januar 2017

Alle idrettslag, særkretser, særforbund og idrettskretser kan søke om tilskudd.

Søknadsfristen er 3. februar 2017.

Dokumenter

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club