Golfklubbene skal fortsatt benytte GolfBox!

Publisert mandag 20. februar 2017

Vi registerer at klubbene mottar informasjon både fra NIF, idrettskretsene og kommersielle aktører vedrørende elektronisk medlemsregister.

NGF, GolfBox og NIF jobber med å lage en integrasjon mellom GolfBox og idrettens felles elektroniske medlemsregister (Sportsadmin/Klubbadmin). Denne integrasjonen vil oppfylle NIFs krav til godkjent system. Det er foreløpig usikkert når integrasjonen vil settes i drift, men vi kommer tilbake med mer informasjon innen Samordnet søknad og rapportering (Idrettsregisteringen og søknad om mva. kompensasjon) åpner 1. april 2017.

Med andre ord så skal dere fortsette å bruke GolfBox som medlemsadministrasjonssystem, som vedtatt på Golftinget i 2009.

Kontakt

Martin Dølerud

IT-ansvarlig 905 87 735 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club