Golfklubbene skal fortsatt benytte GolfBox!

Vi registerer at klubbene mottar informasjon både fra NIF, idrettskretsene og kommersielle aktører vedrørende elektronisk medlemsregister.

NGF, GolfBox og NIF jobber med å lage en integrasjon mellom GolfBox og idrettens felles elektroniske medlemsregister (Sportsadmin/Klubbadmin). Denne integrasjonen vil oppfylle NIFs krav til godkjent system. Det er foreløpig usikkert når integrasjonen vil settes i drift, men vi kommer tilbake med mer informasjon innen Samordnet søknad og rapportering (Idrettsregisteringen og søknad om mva. kompensasjon) åpner 1. april 2017.

Med andre ord så skal dere fortsette å bruke GolfBox som medlemsadministrasjonssystem, som vedtatt på Golftinget i 2009.

Kontakt

Martin Dølerud

IT-ansvarlig 905 87 735 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club