I 2020 er vi mange flere jenter og kvinner som spillere, ledere og trenere i golf-Norge. Hvordan har vi fått til dette?

Publisert tirsdag 14. februar 2017

Vi håper du vil lese mer om mål og virkemidler her på våre hjemmesider.

Har du fått med deg at vi refunderer kursavgiften til alle kvinner som går frivillig trenerutdannelse fra 2017, og som fremdeles er engasjert som trenerressurs i klubben ett år etter avsluttet kursløp?

Det tror vi nemlig på. Flere jenter og kvinner som kan sette sitt preg på aktivitetene i golfklubbene, slik at tilbudet blir enda mer attraktivt for begge kjønn.

Vi trenger din hjelp for å gjøre nødvendige tilpasninger. For å lykkes må kvinner og menn i golf-Norge stå samlet i prosessen gjennom involvering, en åpen og ærlig kommunikasjon, og gjennom mot til å utfordre hverandre.

Jenter og kvinner er en viktig vekstfaktor for vår idrett. Flere aktive jenter og kvinner i klubbene gir bedre klubbøkonomi, et livligere golfmiljø og større golfglede for alle.

Kontakt

Benedikte Brynestad Grøtvedt

Prosjektleder 917 48 440 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club