Etter vedtak på Golftinget i 2009, inngikk NGF, på vegne alle golfklubbene i Norge, en samarbeids- og lisensavtale med danske GolfBox AS.

Publisert tirsdag 21. februar 2017

I henhold til Golftingets vedtak viderefakturerer NGF klubbene en egenandel/IT-avgift som tilsvarer de årlige kostnadene knyttet direkte til GolfBox for lisens, vedlikehold, support, utvikling og drift. Egenandelen faktureres klubbene etter antall medlemmer som er 20 år eller eldre i kalenderåret. Fakturaen sendes ut i løpet av de nærmeste dagene.

IT-avgiften blir kr 37,89 i 2017 mot kr 38,80 i 2016.

Kontakt

Anne-May Moss

Økonomisjef 911 70 583 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club