R&A og USGA har sammen besluttet å anbefale en ny lokal regel.

Publisert tirsdag 14. februar 2017

Denne innebærer at en spiller ikke straffes dersom han ved et uhell forårsaker at hans ball eller ballmarkør på puttinggreenen blir flyttet. NGF anbefaler at norske golfklubber innfører denne lokale regelen på sin bane, både under turneringer og selskapsspill.

NGFs anbefalte lokale regler 2017 finner du her

Kontakt

Thore Wilhelmsen

Spill- og dommerkonsulent 901 51 756 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club