Faggruppe IT gjør en årlig behandling og prioritering av innkomne forslag til utvikling av og endringer i GolfBox-funksjonalitet iht. vedtatt budsjett.

Publisert mandag 27. februar 2017

Utviklingslisten for 2016/2017 finner du vedlagt.

GolfBox utvikler og implementerer punktene på listen fortløpende og det er
avtalt leveranse av alle punktene innen sesongstart (ca. 1. april).

Vi minner om at fristen for innspill til neste vinters utvikling er 15. september. Forslag som ønskes behandlet sendes til endringer@golfforbundet.no.

Kontakt

Martin Dølerud

IT-ansvarlig 905 87 735 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club